Dotaz k elektronizaci spisové služby

Odhadnout spouštění události je opravdu problém. Když správce spisovny dostane uzavřené spisy, tak určitě nebude vědět v kartě řidiče, jestli ten řidič umřel nebo ne, je špatně, když budou spisy otevřené do té doby, než nastane ta spouštěcí událost, a tudíž můžu říct, že spouštěcí událostí je uzavření spisu?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.