Dotaz k elektronizaci spisové služby

Odhadnout spouštění události je opravdu problém. Když správce spisovny dostane uzavřené spisy, tak určitě nebude vědět v kartě řidiče, jestli ten řidič umřel nebo ne, je špatně, když budou spisy otevřené do té doby, než nastane ta spouštěcí událost, a tudíž můžu říct, že spouštěcí událostí je uzavření spisu?

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.