Dotaz ke konverzi dokumentů

Používáme hromadnou konverzní poštu, kterou odchází např. smlouvy elektronicky podepsané. Druhé straně, která nemá elektronický podpis, přide hromadnou konverzní poštou listinná podoba té smlouvy s ověřovací doložkou. Druhá strana vlastnoručně podepíše, zašle zpět na úřad. Úřad takto podepsanou smlouvu v listinné podobě překonvertuje do podoby elektronické. To znamená že udělá z moci úřední autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby. Je to tak správně? Chceme vést spisy pokud možno pouze v elektronické podobě. Velice děkuji za odpověď.

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.