Dotaz ke konverzi dokumentů

Používáme hromadnou konverzní poštu, kterou odchází např. smlouvy elektronicky podepsané. Druhé straně, která nemá elektronický podpis, přide hromadnou konverzní poštou listinná podoba té smlouvy s ověřovací doložkou. Druhá strana vlastnoručně podepíše, zašle zpět na úřad. Úřad takto podepsanou smlouvu v listinné podobě překonvertuje do podoby elektronické. To znamená že udělá z moci úřední autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby. Je to tak správně? Chceme vést spisy pokud možno pouze v elektronické podobě. Velice děkuji za odpověď.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.