Dotaz k evidenci starších dokumentů

Referenti mají v kanceláři několik skříní plných starých spisů, které nejsou evidované v elektronické spisové službě. Nejsou označeni žádným jednoznačným identifikátorem, číslem jednacím…. Jedná se o dokumenty staré cca 20 let. Přichází doba, kdy budou z úřadu odcházet a ptají se, co s takovými spisy. Máme vše teď evidovat v eSSL? Obávám se, že takových situací bude teď přibývat. Jak se s tím správně a legálně vypořádat?

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.