Dotaz k osobě referent/kontrolor

Pokud nám referent/kontrolor vyjede do terénu, a vypíše tam nějaký protokol, který má formulář, tak pokud je kontrolorů více, musí být podpis všech zúčastněných? Plus vyhotoví ty protokoly dva – jeden si odnášejí na úřad, druhý nechávají na místě. Co je to za listinu, a jak s ní nakládat?

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.