Dotaz ke vrácené doručence v analogové podobě

Lze na vrácenou analogovou doručenku pohlížet jako na dokument doručený, u kterého lze provést autorizovanou konverzi?“

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.