Dotaz k blížící se eSSL

Vzhledem k povinnost zařadit každý dokument do spisu – doporučíte postup, jak vést v eSSL spisy řidičů? Zavést pro každého řidiče v eSSL samostatný spis? Tyto spisy by pak v eSSL zůstaly otevřené po celou dobu existence řidiče? Spis by se uzavřel v případě, že dojde k úmrtí řidiče? Následně začne plynout skartační lhůta? Co v případě, že se řidič přestěhuje? Máme odeslat spis vedený v eSSL s originály digitálních dokumentů místně příslušnému úřadu? Zatím to v praxi vypadá tak, že doručené elektronické dokumenty se prostě tisknou, zakládají se do listinného spisu řidiče a ten se po přestěhování řidiče v listinné podobě přepošle místně příslušnému úřadu. Ve spisové službě ale zůstávají originály digitálních dokumentů, se kterými si nevíme rady.

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.