Dotaz k autorizované konverzi dokumentů

Když chceme mít pouze elektronický spis, žádné dokumenty nejsou analogové, pouze doručenky/dodejky, je možné nebo správné u doručenek provést autorizovanou konverzi? Mohou se doručenky konvertovat? U některých spisů jsou doručenky klíčové, nestačí pouze automatizovaná odpověď v eSSL o doručení (využíváme hromadnou konverzní poštu prostř. České pošty).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.