Skartační lhůty v souladu s GDPR

GDPR Jako relativně nejproblematičtější z hlediska aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), do českého prostředí se jeví naplňování zejména těchto ustanovení: Zásada transparentnosti Požadavky na archivaci 1. „Jakékoliv zpracování osobních údajů by mělo … Číst více

Skartační řízení v digitální podobě

Spisová služba se skládá z legislativních opatření, pravidel a vnitřních úkonů organizace, které mají za úkol efektivní nakládání s dokumenty organizace a upravují jejich příjem, oběh, vyřizování a odesílání, evidenci, ukládání a vyřazování. Smyslem spisové služby je co nejjednodušší nakládání s dokumenty při současném vyhovění všem požadavkům příslušné agendy. Musí brát ohled na právní a skutečnou hodnotu písemností, včas vyřazovat dokumenty, které jsou již nepotřebné pro … Číst více

Skartační řád

Skartační řád upravuje způsob a průběh skartačního řízení a bývá nedílnou součástí spisového řádu. Je třeba zdůraznit, že skartační řízení není synonymem pro zničení dokumentů. Jedná se o proces, při němž je kromě právní a ekonomické povahy posuzována i historická hodnota dokumentů. Z toho důvodu je skartační řízení u veřejnoprávních původců (a nejen u nich) prováděno archivy, které posoudí, nemají­-li dokumenty navíc hodnotu historickou. Dokumenty, u nichž … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.