Vláda dala zelenou projektu eDoklady

Vláda schválila usnesení o projektu eDoklady, který předložil místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. Usnesení uděluje pravomoci Martinu Mesršmídovi, řediteli Digitální a informační agentury, aby připravil a koordinoval práce na prototypu aplikace eDoklady.

eDoklady mají sloužit k prokázání a ověření totožnosti bez potřeby fyzických dokladů. Tento projekt je důležitým krokem před implementací plánované evropské digitální „dokladovky“.

Ředitel Digitální a informační agentury, Martin Mesršmíd, byl pověřen realizací tohoto projektu. Pro agenturu je eDoklady letošní prioritou. Dodání aplikace bylo plánováno na konec roku 2023 nebo začátek roku 2024. Avšak tento termín by nemohl být splněn, pokud by se čekalo na účinnost souvisejících změn zákonů, která je očekávána k 1. lednu 2024. Proto předložil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš usnesení, které umožnilo agentuře převzít projekt v předstihu.

„Usnesení vlády je správným krokem, který nám umožní pokračovat v přípravě eDokladů. Samozřejmě se počítá s principy a terminologií připravované novely zákona. Pokud by došlo ke změně textu zákona, technické řešení bude možné rychle upravit. Komentoval ředitel agentury DIA, Martin Mesršmíd.

eDoklady, digitální alternativa plastových průkazů, jsou prioritou v oblasti digitalizace podle programového prohlášení vlády. Vládní prohlášení uvádí: „Co nejrychleji, nejpozději v roce 2023, zrušíme povinnost nosit fyzické průkazy a dokumenty, pokud je stát schopen je ověřit jiným způsobem (vytvoření eDokladů).“

Systém eDoklady má sloužit k prokázání nebo ověření totožnosti a usnadnit přístup k veřejným a soukromým službám. Bude fungovat jako bezpečné úložiště nejen pro údaje o totožnosti, ale také pro pověření a další atributy spojené s totožností osoby.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.