Vláda dala zelenou novele zákona o správě voleb

Vláda 1. února 2023 schválila návrh zákona o správě voleb, které předložilo Ministerstvo vnitra v podzimních měsících loňského roku. Jednou z hlavních změn, které balíček zákonů přinesl, bude možnost volit pouze v jednom dni, a to v pátek od 7 do 22 hodin. Volební místnosti tak budou otevřeny o hodinu déle, než je aktuální doba pro hlasování při dvoudenních volbách.

Další důležitou změnou je možnost žádat o voličský průkaz na kterémkoli obecním nebo zastupitelském úřadě. Umožní to vytvoření informačního systému správy voleb, díky kterému půjde i elektronicky sbírat podpisy na petici pro podporu kandidatury nebo podávat kandidátní listiny. 

Návrh zákona také stanovuje pevný termín voleb do zastupitelstev obcí, krajů a do Senátu v prvním celém říjnovém týdnu. Změnou projdou i hlasovací lístky pro volby prezidenta republiky a do Senátu, kdy současnou sadu lístků nahradí pouze jeden lístek se seznamem kandidátů.

Změny by měly platit od 1. ledna 2026. S rychlejší účinností se počítá v případě další novinky, kterou je navrhované zrušení odvodu pojistného z odměn členů okrskových volebních komisí. To by mohlo platit již pro volby do zastupitelstev krajů v příštím roce.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.