Třetí cloudová vyhláška už vstoupila v účinnost

Dne 1. července začala platit třetí cloudová vyhláška, kterou vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Týká bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci, které využívají služby poskytovatelů cloud computingu. Nová vyhláška doplňuje předchozí vyhlášky, které se zabývaly bezpečnostními úrovněmi a vstupními kritérii.

„NÚKIB informuje, že vyhláška o bezpečnostních pravidlech stanovuje požadavky, které musí orgány veřejné moci nebo orgány veřejné správy splnit, pokud chtějí využívat služby cloud computingu pro provoz svých informačních nebo komunikačních systémů, respektive informačních systémů veřejné správy.“

Kromě toho NÚKIB vydal i výkladový materiál, který má sloužit k sjednocení regulace cloudových služeb. V plánu je přenést část regulace týkající se cloudových služeb zákona o kybernetické bezpečnosti do zákona o informačních systémech veřejné správy. Tímto krokem se usiluje o jednotnou regulaci využívání cloud computingu.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.