Tlumočnická linka na MVČR: Sluchově postižení mají teď mnohem snazší cestu k rychlému získání dokladů.

Samozřejmostí na Ministerstvu vnitra na pražském Pankráci je bezbariérový přístup, lidský přístup a otevřenost. Lidé, kteří potřebují vyřídit doklady v zrychlené lhůtě, zde mohou očekávat příznivé podmínky. Pro občany se sluchovým a kombinovaným postižením je navíc nově k dispozici tlumočnická linka, která jim výrazně usnadní získání potřebných dokladů.

Na Ministerstvu vnitra na adrese Na Pankráci 1623/72, kde se vydávají občanské průkazy a cestovní doklady s urychleným řízením, najdete nejen přístup pro vozíčkáře, samostatnou kabinu pro vyřízení dokladů a toaletu, ale také tlumočnické a přepisovatelské služby. Ty jsou určeny pro občany se sluchovým a kombinovaným postižením, kteří používají český znakový jazyk nebo komunikují písemnou formou v češtině. „Rád bych touto cestou poděkoval organizaci Tichý svět, o. p. s., za spolupráci. Věřím, že tato nová služba ještě více zlepší dostupnost veřejné správy a pomůže občanům s tímto handicapem,“ uvedl Petr Vokáč, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy.

Proces samotný je velmi jednoduchý. Klient přijde na pracoviště Ministerstva vnitra a využije notebook s tzv. Tichou linkou. Pokud občan komunikuje znakovým jazykem, vybere si online tlumočení a spojí se prostřednictvím videohovoru s tlumočníkem. Tento tlumočník pak zprostředkuje komunikaci klienta se zaměstnancem ministerstva. Podobný princip platí i pro službu přepisu, kdy tlumočník upravuje nebo překládá text. Pro klienty se sluchovým nebo kombinovaným postižením je také možné si předem online objednat konkrétní termín a vyhnout se tak nepříjemnému čekání.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.