Prodloužení archivačních dob od 1. 1. 2023

Novela zákona o důchodovém pojištění byla schválena a mj. přináší změny do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jež se dotknou všech zaměstnavatelů. V této oblasti dochází k prodloužení archivačních dob pro některé dokumenty. Změny nabydou účinnosti už 1. ledna 2023.

Dosavadní třicetiletá lhůta pro uschovávání mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění se prodlouží na 45 let. Původní lhůta je dle důvodové zprávy už nedostatečná vzhledem k prodlužujícímu se důchodovému věku a rozhodnému období pro zjištění osobního vyměřovacího základu, které počíná rokem 1986.

Nově tak zaměstnavatelé budou muset předmětné dokumenty archivovat 45 let následujících po roce, jehož se týkají. V případě mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedených pro poživatele starobního důchodu je vyžadována archivace po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, nestanoví delší uschovávací dobu.

Za takové záznamy se vždy považují:

  • doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu,
  • záznamy o pracovních úrazech, nemocech z povolání,
  • evidence pracovní doby včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.