Právo na informace a obce v České republice

Územní samosprávné celky mají zajištěno právo na spolupráci, což je zakotveno jak v českém právu, tak v mezinárodních dokumentech, zejména v čl. 10 Evropské charty místní samosprávy. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, umožňuje obcím vytvářet a vstupovat do dobrovolných svazků obcí za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Tyto svazky jsou právnickými osobami, které hospodaří s majetkem vloženým členskými obcemi.

Svobodný přístup k informacím

Dobrovolné svazky obcí jsou povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, i když nejsou výslovně zmíněny. Tento závěr vyplývá z judikatury Ústavního soudu, která zdůrazňuje, že rozhodující je převažující veřejnoprávní povaha těchto subjektů. DSO, jako veřejné instituce, musí poskytovat informace vztahující se k jejich činnosti a hospodaření.

Judikatura a interpretace

Judikatura Ústavního soudu stanovila, že veřejné instituce jsou povinné subjekty zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud převažují veřejnoprávní aspekty jejich činnosti. Tento princip platí i pro dobrovolné svazky obcí, které jsou zřízeny a ovládány veřejnoprávními korporacemi za účelem uspokojování veřejných potřeb.

Závěr

Dobrovolné svazky obcí, jako veřejnoprávní instituce, jsou povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento závěr podporuje jak aktuální judikatura, tak odborné názory, což zajišťuje transparentnost a přístup k informacím veřejnosti.

Pro více informací navštivte Deník veřejné správy.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.