Odklad velkoobjemových datových zpráv

Začátkem roku byly oznámeny zásadní změny v oblasti datových schránek, které zahrnují zvýšení maximální velikosti datových zpráv na 1 GB a zavedení nových formátů příloh jako ZIP a ASiC. Původní plánovaný termín nasazení těchto změn do produkčního prostředí ISDS byl plánovaný v polovině roku 2023. Nicméně po konzultacích s odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, dalšími zapojenými subjekty a odbornou veřejností byl termín nasazení posunut až na začátek roku 2024.

Uvedené parametry jsou nyní pouze předběžné, protože předpokladem nasazení je vydání nové verze vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.