O krok blíž k modernějším volbám

Modernizace a digitalizace volebního procesu jsou přinášeny novým návrhem zákona o správě voleb, který přináší důležité inovace do průběhu voleb. Mezi klíčové změny patří možnost žádat o voličský průkaz na libovolném obecním úřadě, stanovení pevných termínů některých typů voleb a stálé vymezení senátních volebních obvodů. Volby zůstanou dvoudenní na základě dohody Poslanecké sněmovny. Tato široká podpora změn ze strany poslanců ze všech politických stran a hnutí v Poslanecké sněmovně ukazuje na politickou podporu těchto připravených změn od Ministerstva vnitra.

Hlavní novinkou, kterou představuje tento zákon, je vytvoření nového informačního systému spravovaného Ministerstvem vnitra. Tento systém zahrnuje centrální seznam voličů, což usnadní získání voličských průkazů a umožní elektronické podpisování petic pro kandidaturu.

Ministr vnitra Vít Rakušan zdůraznil význam těchto modernizací a změn, které považuje za krok vpřed ve volebním procesu. Další novinkou je stanovení pevných termínů senátních voleb s možností změny jednou za 12 let a zafixování termínu komunálních, krajských a senátních voleb na první říjnový týden, což brání posouvání volebních termínů do letních měsíců. Také dochází k zjednodušení hlasovacích lístků pro senátní a prezidentské volby a zavádí se možnost hlasovat ze zahraničí v evropských volbách.

Vláda nyní vyjádří svůj názor na návrhy těchto dvou zákonů, na jejichž přípravě se Ministerstvo vnitra podílelo, a Poslanecká sněmovna by je měla projednat ve zrychleném řízení.

Účinnost těchto změn je plánována od 1. ledna 2026.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.