Nové pravidla pro AI: Ochrana práv a bezpečnosti v EU

Česká republika podpořila na jednání Výboru stálých zástupců EU (Coreper I) Akt o umělé inteligenci, který představuje zásadní krok k regulaci využívání umělé inteligence v rámci Evropské unie. Tento akt má za cíl zvýšit ochranu zdraví, bezpečnosti a základních práv občanů tím, že zakazuje praktiky jako je sociální hodnocení občanů na základě dohledu ve veřejném prostoru, biometrickou kategorizaci za účelem určení politických názorů, rasy, náboženské víry či sexuální orientace, a využívání systémů AI pro rozpoznávání emocí v pracovních či vzdělávacích institucích s výjimkou specifických situací.

Jednohlasná podpora členských států EU předběžné politické dohody o tomto aktu, uzavřené mezi Radou a Evropským parlamentem, je považována za klíčový moment v procesu zavádění celoevropských pravidel pro AI. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš zdůraznil, že finální dohoda je výsledkem dlouhých vyjednávání a představuje vyvážený kompromis. Zároveň upozornil na výzvy spojené s implementací na národní úrovni, které by neměly být příliš těžkopádné ani administrativně náročné.

Akt o umělé inteligenci klade důraz na prevenci zneužívání AI technologií a nastavuje pravidla pro systémy považované za vysoké riziko. Schválení tohoto dokumentu umožní EU posunout se v zajištění právní jistoty a usnadnit vývoj, provoz a pohyb AI služeb a produktů na vnitřním trhu.

Závěrem, Česká republika hrála během vyjednávání aktivní roli s důrazem na proinovační přístup a podporu inovací. V kontextu tohoto aktu byla také představena iniciativa AI inovační balíček zaměřená na posílení výzkumné infrastruktury a kapacit v oblasti AI pro menší a start-upové podniky, což je krok k udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu. Současně se pracuje na revizi Národní strategie pro umělou inteligenci, aby byl maximálně využit potenciál AI pro ekonomiku a společnost v ČR.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.