MŠMT připravuje registr žáků

Ministerstvo školství plánuje vytvořit registr žáků, který má v budoucnu usnadnit zápisy do mateřských, základních škol a také umožnit elektronizaci přihlašování na střední školy. Na vzniku informačního systému v současnosti resort pracuje. Registr, který bude součástí nového Informačního systému vzdělávání s názvem eEdu, by měl být k dispozici nejdříve v roce 2025. Podle odhadů by vytvoření informačního systému mělo stát zhruba 50 milionů korun.

Registr žáků je moderní pohled na to, jak by se měla organizovat data v resortu školství. Jedním z jeho benefitů je tak jeho přínos pro e-Government jako celek, tedy v důsledku pro občana. Nový registr bude sdružovat informace o člověku od jeho prvního vstupu do vzdělávacího systému a budou v něm zaznamenávány všechny důležité údaje charakterizující jeho vzdělávací dráhu.

Ve vznikajícím systému budou podle něj základní údaje o žákovi, které se budou přebírat z registru obyvatel, a údaje o studiu konkrétního jedince. Registr bude on-line a propojený s informačními systémy škol. To by mělo snížit administrativní zátěž pro školy a rodičům umožnit snazší zapsání dětí do vzdělávacích zařízení. Rovněž by mohla odpadnout povinnost občana hlásit zdravotním pojišťovnám ukončení studia nebo předkládat dopravním podnikům potvrzení o studiu při vyřizování žádosti o slevu na jízdném. Výhodou registru bude i to, že MŠMT získá komplexnější údaje pro přesnější cílení finanční podpory škol.

Podání žádosti o zapsání dítěte do školy podle něj budou rodiče v budoucnu moci provést například přes Portál občana. Rovněž rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy bude k dispozici elektronicky, rodiče ho obdrží do své datové schránky. Podobně nový systém umožní digitalizaci podávání přihlášek na střední školy. Díky tomuto registru bude jasné, kolik přihlášek bylo kde a kým podáno, zda má smysl nějaké obory více posilovat nebo naopak utlumovat.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.