MMR přešlo na doménu doménu gov.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo prvním resortem, který přešel na státní doménu gov.cz. Následně budou následovat i ostatní centrální orgány státní správy. Od středy 11. října 2023 jsou webové stránky MMR dostupné na adrese mmr.gov.cz, a to stejně platí pro stránky Investičního a rozvojového operačního programu (IROP) na irop.gov.cz. V následujících měsících dojde k přesměrování e-mailových schránek na doménu @mmr.gov.cz.

V rámci této migrace mají všechny centrální orgány státní správy povinnost přesunout své webové stránky na státní doménu gov.cz nejpozději do konce roku 2024, s výjimkou Ministerstva práce a sociálních věcí, které plánuje přesun do poloviny roku 2025.

Tímto krokem směrem k doméně gov.cz se očekává zlepšení uživatelské přívětivosti a kybernetické bezpečnosti státních webových stránek. Kromě toho bude také možné dosáhnout úspor. Vzhledem k rostoucímu množství kybernetických útoků budou webové stránky státních úřadů na společné doméně mnohem odolnější proti těmto hrozbám. To přinese výhody v podobě snížení rizika podvodů a zjednodušení pro občany a firmy, kteří budou moci snáze identifikovat oficiální stránky a e-maily státní správy. Dále, tím, že nebudou muset provozovat vlastní DNS infrastrukturu, úřady zvýší svou bezpečnost, zlepší fungování a ušetří náklady.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zdůraznil, že tato migrace byla schválena vládou v lednu a harmonogram byl potvrzen v srpnu. Některé instituce už v té době měly své webové stránky na doméně gov.cz, včetně Digitální a informační agentury, Digitálního Česka, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřadu průmyslového vlastnictví a Finančního analytického úřadu.

Do konce roku 2023 se k nim připojí další orgány, jako Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí a Národní bezpečnostní úřad. Do poloviny příštího roku následují středně velké centrální orgány státní správy, zatímco velká ministerstva a státní úřady mají čas na migraci až do konce roku 2024. Staré domény budou nadále přesměrovány na nové a udržovány až do roku 2030.

Tento krok na jednotnou doménu gov.cz je významným krokem, který vláda uskutečňuje po 22 letech od registrace domény gov.cz v roce 2001. Tím se vyřizují závazky, které minulé vlády dlouhodobě odkládaly.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.