Ministerstvo spouští novou výzvu Národního plánu obnovy: Subvence až 95 % pro obce!

Dne 5. prosince Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo příjem žádostí v rámci výzev č. 2 a 3/2024 Národního plánu obnovy (NPO). Tato očekávaná událost přivítala starostové a starostky s nadšením, zejména kvůli výjimečně vysokým subvencím dosahujícím až 95 % a podpoře opatření, která pomáhají obcím připravit se na komunitní energetiku. Ivan Korolov, vedoucí oddělení obchodního rozvoje v PKV, potvrzuje, že obce předkládají své žádosti v hojném množství.

Proč je o tyto výzvy takový zájem? Místní energetická koncepce je strategickým dokumentem, který obcím nabízí konkrétní možnosti energetických opatření a návrhy pro implementaci komunitní energetiky. Jedná se o průvodce, jak efektivně šetřit energií prostřednictvím cílených investic ve veřejných budovách, podnicích a domácnostech v rámci obce.

Energetický management, známý také jako systém hospodaření s energiemi, představuje chytrý software, který sleduje a vyhodnocuje spotřebu energie prostřednictvím dálkových odečtů měřidel. Uživatelé tohoto softwaru získávají průběžný přehled a kontrolu nad spotřebou energie, což umožňuje efektivnější správu energetiky ve svých budovách či obcích.

Jak radí energetičtí specialisté z PKV? „I když jsou výzvy pro příjem žádostí otevřeny nějakou dobu, z naší zkušenosti se alokace často vyčerpává dříve, než vyprší termín. Na přípravu žádosti tak není mnoho času, i kdyby obce začaly s přípravou již nyní. Proto někteří z našich klientů již podali žádosti,“ uvádí Ivan Korolov.

Více informací o výzvách jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na stránkách společnosti PKV.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.