MFČR zjednodušuje převod nepotřebného státního majetku na obce a kraje

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.

ÚZSVM vytvořil aplikaci s nemovitostmi státních institucí, která bude přístupná nejen obcím a krajům, ale i široké veřejnosti. To má přispět k posílení veřejné kontroly při hospodaření se státním majetkem. Generální ředitelka Kateřina Arajmu uvedla, jak bude aplikace fungovat. „ÚZSVM zašle přehled svých nepotřebných nemovitostí obcím a krajů a požádá je o prověření, které z nich by mohly být využity pro jejich rozvoj. Prioritně pak budeme řešit nakládání s majetkem, o který obce a kraje požádají.“

Aplikace, v níž zástupci obcí, krajů i veřejnosti přehledně naleznou pozemky, stavby i jednotky všech státních institucí, je dostupná na webové stránce www.nabidkamajetku.cz. Státní nemovitosti v ní lze jednoduše vyhledat dle konkrétního okresu, obce, případně i katastrálního území. Aplikace je propojena s katastrem nemovitostí, díky čemuž bude možné ihned zjistit, kde se daná nemovitost nachází.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.