Létající úředník je tady

Létající úředník je tady! Místo toho, aby každá obec jednala samostatně, spolupracuje Institut společenství obcí. Namísto toho, aby odměny starostů byly závislé na vládě, budou určovány podle objektivních statistických údajů.

Ministerstvo vnitra se snaží vytvořit zákon, který neklade na nikoho další povinnosti, ale naopak usnadní život obcím a krajům. Tento zákon je zaměřen na zlepšení fungování samospráv, snížení administrativní zátěže a podporu efektivní spolupráce tam, kde to má smysl.

Létající úředník, který bude nasazen od roku 2024, bude místním úředníkem sdíleným mezi více obcemi, zejména pro výkon státní správy. To umožní malým obcím využívat odborníky na různé oblasti, aniž by to znamenalo navýšení nákladů. Zároveň se plánuje hlubší spolupráce mezi obcemi ve správním obvodu ORP, která umožní plánování a realizaci společných projektů v různých oblastech.

Další změny zahrnují odměňování starostů na základě objektivních statistických údajů místo politické vůle vlády a pravidla pro jednání na dálku ve zastupitelstvech. Tato novela zákona má za cíl usnadnit a zjednodušit správu obcí a krajů, a má začít platit od 1. ledna 2024.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.