Legislativní plán pro rok 2024: Digitální sektor pod lupou

Na konci minulého roku byl schválen tradiční Plán legislativních prací vlády pro rok 2024, dokument, kterým vláda oznamuje své legislativní zaměření. Tento plán nejen nastiňuje priority, ale také otevírá prostor pro diskusi o změnách, které mohou být mimo plán předloženy.

Zásadní pozornost v tomto roce se soustředí na digitální sektor. Zde jsou klíčové legislativní návrhy:

  1. Kybernetická bezpečnost a ochrana kritické infrastruktury: V lednu očekáváme dva návrhy zákonů. První, od Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, se týká implementace směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2. Druhý návrh, připravovaný Ministerstvem vnitra, se věnuje odolnosti subjektů kritické infrastruktury v souladu s evropskou směrnicí. Tento návrh vyvolává intenzivní veřejnou diskusi.
  2. Digitální finance: Ministerstvo financí předkládá návrh zákona zaměřený na digitální finance, včetně regulace trhů kryptoaktiv a digitální provozní odolnosti finančního sektoru. Tato legislativa reflektuje směrnice Evropské unie a je doplněna změnovým zákonem.
  3. Polovodičový průmysl: Ministerstvo průmyslu a obchodu se chystá představit adaptaci nařízení EU, která se týká posílení ekosystému polovodičů, známého jako „akt o čipech“.
  4. Modernizace archivnictví a spisové služby: V červnu plánuje Ministerstvo vnitra představit zákon o správě dokumentů a archivnictví. Cílem je modernizace právní úpravy, snížení administrativní zátěže a efektivnější využití nástrojů eGovernmentu.
  5. Shromažďování elektronických důkazů: Po letních prázdninách Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží návrh zákona o shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení, transpozici relevantní evropské směrnice.

Zajímavé je, že Plán legislativních prací nezmiňuje aktuální změny v oblasti elektronických komunikací nebo elektronizaci zdravotnictví, což může být důvodem pro další rozvoj projektu e-legislativa.

Výše uvedený přehled ukazuje, že digitální sektor v roce 2024 čekají podstatné legislativní změny. Zůstává otázkou, jak tyto změny ovlivní jak odvětví, tak každodenní život občanů.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.