Jak využít dotace pro eGovernment a kyberbezpečnost?

V pondělí 17. 10. 2022 byly otevřeny výzvy IROP pro eGovernment a kyberbezpečnost. Žádosti lze podávat do 28. 2. 2023 pro Přechodový nebo Méně rozvinutý region a do 31. 8. 2023 lze podávat žádosti pro Více rozvinutý region a pro Území celé ČR.

Na dotaci mají nárok organizační složky státu, kraje, obce, hl. město Praha, příspěvkové organizace, které jsou zřizované státem nebo zakládané kraji či obcemi a v neposlední řadě i státní podniky.

Jedná se o jedinečnou příležitost pro všechny, kteří chtějí svou práci v oblasti informačních systému optimalizovat, integrovat či rozšířit.  Na rozvoj eGovernmentu a kyberbezpečnosti se v tomto dotačním období rozdělují miliardy korun. Mezi přímé výdaje patří i cloudová řešení.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.