Evropský parlament schválil novou legislativu nazvanou eIDAS 2.0.

Evropský parlament 24. dubna 2024, odsouhlasil s převahou 335 hlasů novou legislativu nazvanou eIDAS 2.0. Tento rámec je zaměřen na zlepšení digitální identity pro občany EU a umožňuje jim bezpečně využívat digitální služby napříč hranicemi, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Toto nařízení přináší lepší ochranu soukromí a posiluje kontrolu uživatelů nad vlastními daty.

Hlavním prvkem nového systému je zavedení tzv. EUDI peněženek – digitálních peněženek Evropské unie, které budou bezplatně dostupné a nabídnou občanům jednoduché řešení pro správu jejich digitální identity. Tyto peněženky budou na dobrovolné bázi obsahovat různé osobní dokumenty a data, označované jako „ověřené atributy“. Mezi tyto atributy mohou patřit například digitální řidičské průkazy a další, které lze podle potřeby do peněženky importovat.

EUDI peněženka také umožní uživatelům prostřednictvím speciálního dashboardu určovat, které informace a s kým chtějí sdílet. Díky tomu mohou plně využívat svá práva na ochranu soukromí, včetně práva na zapomenutí a práva na přenositelnost dat podle pravidel GDPR.

Nový rámec také klade důraz na interoperabilitu mezi členskými státy EU. Každý občan EU bude moci používat svou EUDI peněženku k přístupu k digitálním službám v jakékoli zemi EU. To znamená, že například Ital může pomocí své digitální peněženky využívat služby v Německu, Lotyšsku nebo Norsku, a to v rámci celé EU.

Po schválení Evropským parlamentem nyní musí být nařízení formálně ratifikováno Radou ministrů EU, aby se stalo platným zákonem. Po této fázi bude eIDAS2 oficiálně publikován ve Úředním věstníku Evropské unie a následně vstoupí v platnost.

Komise má poté šest měsíců na to, aby zveřejnila prováděcí akty, které specifikují normy, specifikace a procedury pro EUDI peněženky. Každý členský stát EU bude muset do dvou let od nabytí účinnosti těchto prováděcích aktů zavést alespoň jednu Evropskou digitální identitní peněženku.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.