eDoklady: Jak budou fungovat v ČR?

Vláda schválila novelu zákona o právu na digitální služby, která přináší možnost uložit si občanský průkaz a další identifikační dokumenty do mobilního zařízení, což se nazývá eDoklad. Novela nyní čeká na schválení parlamentem. Tato novela je k dispozici na portálu VeKLEP a čeká na schválení parlamentem. Zkoumáme, jak eDoklad bude fungovat a jak souvisí s plánovanou Evropskou peněženkou digitální identity.

Novela zavádí termín „digitální stejnopis průkazu“ a stanovuje infrastrukturu a postupy pro poskytování, používání a ověřování těchto digitálních stejnopisů. Tyto digitální stejnopisy mohou být použity k prokázání totožnosti a dalších informací obsažených v průkazu.

Funkce eDokladu je následující: Úřad, který vydává fyzický průkaz, může rozhodnout o vydání jeho digitálního stejnopisu. Tento digitální stejnopis je zaznamenán v seznamu vedeném orgánem pro kybernetickou a informační bezpečnost (DIA) a připojen k portálu občana. Toto vydání nových typů digitálních stejnopisů nepotřebuje změnu zákona, což je pokryto navrhovanou novelou.

Pokud držitel průkazu chce používat digitální stejnopis, přihlásí se na portál občana elektronickou identitou a požádá o vydání digitálního stejnopisu. Údaje z fyzického průkazu jsou převedeny do elektronické formy.

Pokud je třeba přenést větší množství údajů, mohou být vytvořeny „balíčky“ informací, které jsou podepsány elektronickým certifikátem a uloženy v mobilní aplikaci eDokladu držitele průkazu. Tyto digitální stejnopisy mají platnost 48 hodin a musí být každých 24 hodin obnoveny.

Digitální stejnopisy mohou být použity místo fyzických průkazů, a to i pro nezletilé osoby s elektronickou identitou. Ověřování digitálního stejnopisu může provádět jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní subjekty, kteří jsou zapsáni do seznamu ověřovatelů vedeného DIA. Ověření může probíhat pomocí mobilní aplikace eDoklad Ověření nebo webové aplikace.

Zákon stanovuje, že průkazy eDokladu musí být akceptovány úřady a subjekty povinné ověřovat totožnost, přičemž termíny povinné akceptace se liší podle typu subjektu. Centrální správní orgány musí průkazy akceptovat od vyhlášení zákona, ostatní orgány veřejné správy včetně krajů a obcí od 1. července 2024, a soukromoprávní subjekty povinné ověřovat totožnost od 1. ledna 2025.

Celkové náklady na implementaci eDokladu jsou odhadovány na půl miliardy korun jednorázově a 60 milionů korun ročně na provozní náklady. Náklady zahrnují nákup mobilních zařízení pro ověřování a další potřebné infrastruktury.

eDoklady jsou součástí plánované Evropské peněženky digitální identity (EDIW). EDIW má některé podobné funkce a zdá se, že eDoklady mohou být přechodnou fází k implementaci EDIW. Oba systémy umožňují offline i online ověřování a soukromí uživatelů je chráněno.

Ochrana soukromí při použití eDokladu je však důležitým tématem, zejména pokud je digitální stejnopis používán v soukromoprávním jednání. Zatímco návrh zákona se zabývá ochranou osobních údajů, soukromí při použití eDokladu nebylo dostatečně prozkoumáno. Toto je otázka, která by měla být důkladněji zvážena.

Celkově je eDoklad významným krokem směrem k digitalizaci identifikačních dokumentů a může otevřít cestu k dalším inovacím v oblasti digitální identity. Je však důležité zajistit, aby byla ochrana soukromí uživatelů zajištěna a aby byly splněny všechny potřebné bezpečnostní normy.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.