e-Sbírka a e-Legislativa: Nová éra přístupu k právu v ČR

Ministerstvo vnitra České republiky oznámilo zahájení revolučního projektu eSeL, jenž zahrnuje dva klíčové komponenty: e-Sbírku a e-Legislativu. Cílem je modernizovat proces tvorby a přístupu k právním předpisům pro občany. Tento projekt, který bude postupně implementován od ledna 2024, má za cíl zjednodušit a digitalizovat právní systém země.

e-Sbírka představuje digitální platformu, která nahradí tradiční papírové sbírky zákonů. Tento systém nabídne občanům snadný přístup k aktuálním, státem garantovaným a závazným právním předpisům. e-Legislativa pak představuje elektronický nástroj, který sjednocuje a digitalizuje celý proces tvorby legislativy od návrhu po schválení.

e-Sbírka umožní občanům lepší přehlednost a srozumitelnost platného práva, zatímco e-Legislativa zefektivní a zpřehlední proces tvorby zákonů. Obě platformy budou nepřetržitě a bezplatně dostupné, poskytujíce přístup k aktuální i minulé legislativě, stejně jako k návrhům zákonů, které jsou právě projednávány.

Projekt také zvyšuje transparentnost a přehlednost legislativního procesu pro všechny zúčastněné strany, od tvůrců práva až po veřejnost. e-Sbírka a e-Legislativa budou integrovány s existujícími informačními systémy vlády a parlamentu, což umožní efektivnější koordinaci v legislativním procesu.

První fáze projektu, zahájení veřejného portálu e-Sbírky, se uskuteční 1. ledna 2024. e-Legislativa pak bude spuštěna postupně v období od července 2024 do ledna 2025. Portál naleznete pod adresou www.zakony.gov.cz.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.