Datové schránky: Nové možnosti zasílání datových zpráv a příloh od roku 2024

Klíčové inovace v oblasti datových schránek, které budou uživatelům k dispozici už od 1. 1. 2024. Nový právní předpis, který upravuje používání a provoz datových schránek, je v závěrečném stádiu legislativního procesu a očekáváme jeho zveřejnění v Sbírce zákonů během několika týdnů.

Zvláště významné je to pro uživatele, kteří datové schránky spravují prostřednictvím aplikací, protože výrobci těchto aplikací budou muset provést úpravy, aby mohly využít nových funkcí datových zpráv.

Co se konkrétně mění? Všem datovým schránkám bude umožněno odesílat a přijímat tzv. Velkoobjemové datové zprávy s maximální velikostí až 100 MB. Tato změna se týká nejen veřejných zpráv (komunikace s orgány veřejné moci), ale také soukromých Poštovních datových zpráv.

Nově bude možné připojovat k datovým zprávám komprimované soubory ve formátu ZIP a také kontejnerový formát ASiC.

Podpora multimediálních formátů bude rozšířena o formáty jako mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2, json, mp4/m4a, mp4/m4v/m4p a heic/heif, což umožní odesílat různorodý multimediální obsah.

Pro formáty ZIP a ASiC platí určitá omezení, včetně nešifrovanosti obsahu, maximálního počtu souborů a adresářů, a maximální velikosti dekomprimovaného obsahu.

Maximální počet příloh v jedné datové zprávě je omezen na 50.

Koho se změny týkají? Tato aktualizace ovlivní všechny uživatele datových schránek. Běžní uživatelé, kteří přistupují ke svým schránkám prostřednictvím oficiálního klientského portálu nebo Portálu občana, nemusí provádět žádné změny, protože vše bude fungovat stejně jako dosud. Změny budou vyžadovány zejména u aplikací, které spravují datové schránky prostřednictvím aplikačního rozhraní.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.