Co je elektronický formulář a co ne?

Vláda plánuje významně zintenzivnit digitalizaci státní správy, která zaostává za mnoha jinými evropskými zeměmi. Pro tento účel byla vytvořena Digitální a informační agentura, která od dubna zajišťuje všechny digitalizační projekty. Česká republika se snaží digitalizovat veřejnou správu již od 90. let, ale stále se potýká s určitými problémy, z nichž jeden je nedostatečná kvalita elektronických formulářů.

Elektronické interaktivní formuláře jsou klíčovým prvkem moderní a efektivní veřejné správy. Tyto formuláře umožňují uživatelům zadávat a odesílat data prostřednictvím webového rozhraní. Oproti běžným elektronickým dokumentům poskytují interaktivitu a možnost předvyplňování dat, což je důležité pro automatizaci a správný vstup strukturovaných údajů.

Zákon o právu na digitální službu stanovuje, že v České republice by elektronické formuláře měly umožňovat automatické předvyplňování dat na základě elektronické identity uživatele. To znamená, že formuláře by měly být schopny získat potřebné údaje ze základních registrů a interních systémů veřejných institucí. Tím se snižuje námaha uživatelů při vyplňování formulářů a zajišťuje se přesnost dat.

Rozdíl mezi „elektronickým dokumentem“ a „elektronickým formulářem“ spočívá v tom, že formuláře jsou určeny ke sběru dat od uživatelů prostřednictvím interaktivních prvků, zatímco dokumenty slouží spíše k uchování a prezentaci informací. Správně navržené elektronické formuláře přinášejí výhody jako strukturované žádosti, snadné vstupy údajů a minimalizaci administrativní zátěže.

Česká republika se snaží zlepšit svou pozici v digitální transformaci, kde momentálně figuruje v druhé polovině tabulky evropského Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Zlepšení elektronických formulářů je klíčovým faktorem pro dosažení vyššího skóre a návaznost na evropské standardy.

Digitalizace veřejných služeb má mnoho výhod, včetně usnadnění pro občany, zvýšení efektivity státní správy a snížení nákladů. Elektronické formuláře jsou zásadním prvkem pro dosažení těchto cílů. Je nezbytné, aby veřejné instituce v České republice zaváděly moderní a uživatelsky přívětivé formuláře, které umožní pohodlnou komunikaci mezi občany a státem. To je klíč k pokroku v digitální transformaci veřejného sektoru.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.