Česko na Digitální Vlně: Transformace Veřejné Správy a Zdravotnictví

V České republice dochází k výraznému posunu směrem k digitalizaci veřejné správy, což se projevuje zejména v rozšiřujícím se využívání elektronických identit uznávaných státem a nárůstu datových schránek zřizovaných na žádost občanů. V oblasti zdravotnictví jsme svědky rostoucího počtu lékařských ordinací s vlastními webovými stránkami a rozšiřování nabídky online služeb pacientům.

Statistiky Českého statistického úřadu ukazují, že na konci roku 2023 byl Portál občana využíván milionem osob, přičemž 22 % dospělých občanů pro interakci s úřady používalo bankovní identitu. V oblasti podnikání a živnostenské činnosti je nyní požadováno elektronické podání daňových přiznání, což vedlo k téměř 2,5násobnému nárůstu počtu podaných přiznání daně z příjmu fyzických osob prostřednictvím datových schránek na 820 tisíc v roce 2023.

Ministerstvo vnitra hlásí téměř 2,4 milionu nově zřízených datových schránek v roce 2023, což je výrazný skok ve srovnání s 300 tisíci v předchozím roce. Většina z nich byla zřízena automaticky ze zákona pro živnostníky, spolky a nadace, avšak značná část také připadá na občany, kteří si schránky zřizují na vlastní žádost.

Pokrok v digitalizaci je patrný i ve zdravotnictví, kde počet ordinací s webovými stránkami vzrostl z 40 % v roce 2018 na 51 % v roce 2022, s pediatry a gynekology ve vedoucích pozicích. Online služby, jako jsou objednávání na vyšetření a konzultace, se staly běžnějšími, přičemž například možnost objednání k praktickému lékaři online vzrostla z 19 % v roce 2017 na 34 % v roce 2022.

Vzdělávací sektor rovněž drží krok s digitalizací, kdy prakticky všechny školy disponují internetovým připojením a školní agenda je z velké části elektronicky zpracovávána.

Tyto údaje naznačují hlubokou transformaci české společnosti vstříc moderní, digitálně propojené budoucnosti, což podrobně mapuje publikace „Informační společnost v číslech 2024“.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.